• موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب غرب کشور اهواز
  • آدرس: امانیه، خیابان سپاه، جنب شهرداری مرکزی
  • تلفن33366497(061)
  • دورنگار33332512(061)

درباره ما

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی - شعبه جنوب غرب کشور ( اهواز )

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی اهواز در سال 1338 برای مقابله با بیماری طاعون اسبی که ازبنادر و مرزهای جنوبی با مبدا افریقا (همراه با کالاهای وارداتی) وارد استان خوزستان شده بود به عنوان آزمایشگاه منطقه ای توسط موسسه رازی حصارک کرج تاسیس شد .

در سال 1340 واکسن فرمله ضد طاعون اسبی بوسیله موسسه رازی حصارک کرج و با همکاری موسسه رازی اهوازتولید شد و با استفاده از این واکسن بیماری که تا مناطق غرب کشور و کرمانشاه سرایت کرده بود، کنترل شد .

همچنین در همان سال در پی مواجه شدن با مشکل عقرب زدگی در سطح استان خوزستان بررسی ها و مطالعات اولیه در این ارتباط و جمع آوری و ارسال به کرج و شناسایی عقرب های صید شده از مناطق مختلف استان انجام شده است. متعاقب این اقدامات بخش جانوران سمی و تولید آنتی ونوم عقرب زدگی در موسسه رازی حصارک تاسیس و جهت تولید آنتی ونوم موثر بر علیه عقرب های ایران و خدمات رسانی کشوری و همچنین مرکزیت انجام مطالعات تکمیلی و علمی در موسسه رازی حصارک تجهیز و بهره برداری گردید.

سپس بدلیل نیاز استان به خدمات تشخیص آزمایشگاهی، دامپزشکی، بهداشت دام و واکسیناسیون، فعالیت موسسه توسعه پیدا کرد و برای اولین بار در زمینه تست سل گاوی ، تست سل انسانی، تست بروسلوز، تست مشمشه در اسب، تشخیص بیماری یون، تحقیقات دامپزشکی و تشخیص بیماری های دام و طیورکار خود را ادامه داد و دامنه این خدمات تا استان های همجوار از جمله چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد نیز گسترش یافت.

همین طور در سال های مذکور اقدامات شایسته ای درخصوص موارد زیر صورت گرفته است :
- مطالعه بیماری های انگلی در استان خوزستان با حضور و همکاری پروفسور اسکرمن
- مطالعات وسیع در مورد جانوران سمی و عقرب و تهیه سموم عقرب ها برای تولید آنتی سرم عقرب زدگی
- شناسایی ماهیان صید شده با سموم غیر مجاز در هور با استفاده از کیت تشخیص سریع تهیه شده در این موسسه برای همکاری با شورای بهداشت استانداری خوزستان. معضل صید غیر قانونی ماهیان در آب های راکد هور بوسیله سموم غیر مجاز کشاورزی که علاوه بر مخاطراتی که برای سلامتی مصرف کننده و بهداشت عمومی، لطمه شدیدی به اکوسیستم منطقه وارد می کرد .

موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی شعبه جنوب غرب کشور حوزه ریاست

ریاست

دکتر محمد نعمتی

ریاست اداری و مالی

دکتر ابوذر فتحی

معاونت تولید

دکتر محمد نعمتی

معاونت پژوهشی

دکتر فاطمه ثعلبی

معاونت تضمین کیفیت

دکتر علی رضا فروزان

مدیرت حراست

دکترابوذر فتحی