• موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب غرب کشور اهواز
  • آدرس: امانیه، خیابان سپاه، جنب شهرداری مرکزی
  • تلفن33366497(061)
  • دورنگار33332512(061)

ریاست اداری و مالی

مهندس سهیلا تیموری


فوق لیسانس حسابداری - دارای 29 سال سابقه کار اداری ، مالی و مدیریت