مراسم تکریم و معارفه رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه اهواز

طی حکمی از سوی دکتر علی اسحاقی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر ابوذر فتحی رئیس موسسه سرم سازی رازی شعبه جنوب غرب کشور (اهواز) منصوب شد.

در مراسم تودیع و معارفه ای که در سالن اجتماعات این موسسه با حضور رئیس حوزه ریاست و همچنین معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه سرم سازی کشور برگزار شد، دکتر مرتضی اکبریان ضمن قدردانی و تشکراز زحمات دکتر محمد نعمتی در دوران تصدی ریاست این شعبه و معرفی سرپرست جدید این شعبه جناب دکتر ابوذر فتحی با تاکید براهمیت و جایگاه استراتژیک مؤسسه رازی و نقش آن در تأمین امنیت غذایی و سلامت جامعه، گفت: سیاست کلی مؤسسه رازی در جهت تولید فرآورده های جدید و ارتقاء کمی و کیفی فرآورده های بیولوژیک در راستای خودکفایی در تمام فرآورده های مورد نیاز کشور، تبیین شده است.

دکتر غلامرضا حنیفی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی با اشاره به قدمت و توان علمی موجود درمؤسسه رازی شعبه اهواز اظهار کرد: امیدواریم در آینده نزدیک، نتیجه فعالیت های تحقیقاتی شعبه اهواز باعث افزایش سطح تولید درحوزه دارو شود.