برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق وآشنایی با سیستم های آتش نشانی درسالن جلسات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی اهواز

به گزارش روابط عمومی موسسه سرم سازی اهواز، کارگاه تئوری و عملی اطفای حریق به همت واحد آموزش معاونت تضمین کیفیت این شعبه و با همکاری ایستگاه آتش نشانی، صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ بصورت تِئوری وعملی دراین شعبه برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی، آقای سیاه تیری کارشناس ایمنی وآتش نشانی حاضر در این کارگاه، توضیحاتی کامل در خصوص انواع خاموش کننده ها، کارایی هر یک از آنها و همچنین نحوه استفاده از کپسول های آتش نشانی و مهار و اطفاء حریق بصورت تئوری و عملی، ارائه دادند.

آقای سیاه تیری در ادامه ی آموزشهای ایمنی خاطر نشان کرد: آتش سوزی یکی از محتمل ترین حوادث در جامعه و سطوح مختلف است و در صورت استفاده نکردن روش های پیشگیرانه مناسب و آشنا نبودن به فنون دفاع و خاموش کردن آتش چنانچه به درستی کنترل نشود، هزینه های جانی و مالی فراوانی را به بار خواهد آورد.

در پایان تعدادی از کارکنان شرکت کننده به صورت عملی، نحوه کار با کپسول های آتش نشانی و اطفاء حریق را اجراء نمودن، گفتنی است این دوره آموزشی به منظور حفظ آمادگی در مواجهه با حوادث مربوط به آتش سوزی و همچنین افزایش آگاهی و مهارتهای عمومی پرسنل موسسه سرم سازی رازی شعبه اهواز انجام شد و با مفاهیم ایمنی و آتش نشانی و فراگیری راهکارهای جلوگیری از توسعه حریق و کنترل آن اموزش های لازم را دیدند.