• موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب غرب کشور اهواز
  • آدرس: امانیه، خیابان سپاه، جنب شهرداری مرکزی
  • تلفن33366497(061)
  • دورنگار33332512(061)

سومین همایش پژوهش های نوین واکسن و سرم سازی آذرماه ۱۳۹۸

  • موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب غرب کشور اهواز

مروری بر پنومونی جوجه های تازه متولد شده

آسپرژیلوزیز، پنومونی قارچی یا پنومونی جوجه¬های تازه متولد شده ناشی آسپرژیلوس فومیگاتوس و آسپرژیلوس فلاووس می¬باشد. آسپرژیلوزیز در پرندگان عمدتا قسمت¬های تحتانی دستگاه تنفس را درگیر و سبب ایجاد ضایعات ندول مانند در ریه و کیسه¬های هوایی می¬شود. آسپرژیلوزیز تنفسی عمدتا به علت مدیریت نادرست به صورت معمول در ماکیان تجاری دیده می-شود. عفونت ناشی از آسپرژیلوس به صورت موضعی یا سیستمیک دیده می¬شود. این بیماری از نظر اقتصادی در گله¬های ماکیان و بوقلمون بسیار اهمیت دارد.

جوجه های تازه هچ شده بوقلمون، مرغ و اردک نسبت به بیماری بسیار حساس هستند با این وجود بیماری در جوجه¬های گوشتی جوان، جوجه بوقلمون¬ها، پولت¬های بوقلمون، بوقلمون¬های مادر، کبوترها، قناری¬ها، غازها، طوطی سبز، پرندگان شکاری و پنگوئن¬ها مشاهده می¬شود. شکل تنفسی بیماری در پستانداران، تنها در صورتی که در معرض تعداد زیادی کوندی قرار گیرند، دیده می¬شود. آسپرژیلوزیز در اثر استنشاق تعداد زیادی اسپور قارچ رخ می¬دهد و شیوع بیماری در جوجه¬ها اغلب از هچری سرچشمه می¬گیرد. درگیری و تلفات بالا در جوجه مرغ و جوجه بوقلمون و درگیری و تلفات اندک در بالغین از نشانه¬های ابتلای گله به آسپرژیلوزیز می¬باشد. آسپرژیلوزیز ریوی، آسپرژیلوزیز سیستمیک، درماتیت، عفونت بند ناف، استئومیلیت قارچی، افتالمیت و انسفالیت اشکال مختلف بیماری هستند. ندول¬های گرانولوماتوز سفید یا زرد رنگ در قسمت¬های مختلف دستگاه تنفس به ویژه نای، نایژه، ریه¬ها، کیسه¬های هوایی و اندام¬های داخلی، پلاک¬های کانونی در چشم، مغز، مننژ و ضایعات سبز مایل به قهوه¬ای درکیسه¬های هوایی، یافته¬های کالبدگشایی آسپرژیلوزیز هستند.

جداسازی و شناسایی عامل بیماری از راه های تشخیص بیماری است. سولفات مس با نسبت 1 به 2000 در آب، نیستاتین، سولفات مس، تیابندازول و انیلکونازول (به روش دود دادن) بر روی بستر از گسترش بیماری جلوگیری می¬کند. درمان دارویی برای طیور مقرون به صرفه نیست اما برای پرندگان با ارزش مانند پرندگان خانگی، پرندگان باغ¬وحش¬ها و یا پرندگان نادر، درمان با داروهای ضد قارچ مانند ایتراکونازول توصیه میشود.

دکتر مهسا لاری بقال