• موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب غرب کشور اهواز
  • آدرس: امانیه، خیابان سپاه، جنب شهرداری مرکزی
  • تلفن33366497(061)
  • دورنگار33332512(061)

سومین همایش پژوهش های نوین واکسن و سرم سازی آذرماه ۱۳۹۸

  • موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب غرب کشور اهواز

فاژ درمانی

فاژ درمانی عبارت ازاستفاده فاژهای لیتیک برای از بین بردن باکتری های بیماری زا در بدن انسان بدون آسیب به سلول میزبان است. کاهش جهانی اثربخشی آنتی بیوتیک ها بر باکتری ها باعث شده است تا استفاده از روش های جایگزین در درمان مورد توجه قرار بگیرد. معمولاً ، فاژ تراپی متکی بر استفاده از فاژهای طبیعی که برای درمان عفونت و لیز باکتری های در محل عفونت است.

پیشرفت های بیوتکنولوژیک مجموعه ای از درمان های بالقوه توسط فاژها را ایجاد نموده که با استفاده از فاژهای مهندسی زیستی شده و پروتئین های لیتیک استراتژی های جدیدی را در درمان ارائه می دهد. تحقیقات فعلی در مورد استفاده از فاژها و پروتئین های لیتیک آنها ، به ویژه در برابر عفونت های باکتریایی مقاوم به آنتی بیوتیک های چندگانه ، نشان می دهد که فاژ درمانی این پتانسیل را دارا می باشد که به عنوان یک جایگزین یا یک مکمل برای درمان های آنتی بیوتیکی مورد استفاده قرار گیرد.

درمان های ضد باکتریایی ، چه به صورت فاژ و چه مبتنی بر آنتی بیوتیک ، هر کدام مزایا و معایب نسبی دارند. بر این اساس ، هنگام طراحی روشهای درمانی جدید برای پیشگیری و درمان عفونتهای باکتری ایی ، باید ملاحظات بسیاری در نظر گرفته شود. اگرچه هنوز در مورد تعامل بین فاژ ، باکتری ها و میزبان انسان هنوز ناشناخته است ، اما به نظر می رسد زمان جدی گرفتن فاژ درمانی به سرعت در حال نزدیک شدن است.

دکتر علی رضا فروزان