اولین مرحله رقابت‌های آزاد تیراندازی با اسلحه تپانچه و بادی در دو بخش مردان و بانوان در سایت هیئت تیراندازی استان خوزستان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی موسسه سرم سازی رازی شعبه اهواز در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ٰ، این مسابقات در در دو بخش آقایان و بانوان در جهت تشویق و ایجاد نشاط در بین کارکنان این شعبه برگزارشد. در پایان این رقابت ها نفرات برتر معرفی شدند.