• موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب غرب کشور اهواز
  • آدرس: امانیه، خیابان سپاه، جنب شهرداری مرکزی
  • تلفن33366497(061)
  • دورنگار33332512(061)

معاونت پژوهشی

معرفی معاونت پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری يكي از چهار معاونت سازمان تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی است.

اين معاونت هماهنگ‌‌كننده‌ي اصلي براي سياست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات پژوهشي مؤسسه است.

دکتر فاطمه ثعلبی


PhD بایوتکنولوژی

تماس مستقیم

33366497(061)
Fat_sa_2015@yahoo.com